ALT PROPERTIES EUROPE Ltd.

ALT PROPERTIES EUROPE Ltd.

Altay Grubu’nun faaliyet yürüttüğü iş alanlarını gayrimenkul yatırımları çerçevesinde çeşitlendirme ve bu alanda uluslararası arenada faaliyet gösterebilmek amacıyla Alt Properties US Ltd. ve Alt Properties Europe Ltd. 2008 yılında, Alt Properties Mediterranean Sarl 2010 yılında kurulmuştur.  Alt Properties Mediterranean Sarl  çatısı altında ise Alt Properties Rue Chateaubriand SCI,  Alt Properties Avenue de New York SCI ve Alt Properties Place de la Madeleine SCI 2010 yılında, Alt Properties Trocadero SCI ve Alt Properties Président Wilson SCI ve Alt International Ltd. 2011 yılında kurulmuştur.
 
Grubun büyüme stratejileri çerçevesinde, bu firmalar kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar ile firmaların sahip olduğu gayrimenkuller, varlık yönetimi ile değerlenerek ekonomik bir katma değer yaratılması öngörülmektedir. Yaratılan bu katma değer sonucunda firmalar ve gayrimenkuller devredilerek yeni yatırımlar için fon yaratılması planlanmaktadır. Yaratılan bu fonlar, yurtdışında gayrimenkul sektörü yatırımlarında ve yurt içinde, Altay Grubunun faaliyet göstermekte olduğu diğer sektörlere yatırım yapılarak değerlendirilecektir. Bu özelliğiyle, söz konusu yatırımlar gerek Altay Grubunun gerekse de ülke kaynaklarının verimliliğine katkı açısından büyük önem taşımaktadır.  Bu açıdan, Altay Grubu tam anlamıyla örnek bir özel teşebbüs niteliğine sahiptir.
 
Altay Grubu’nun büyüme stratejileri çerçevesinde geleceğin sektörü olan gayrimenkul sektöründe gerçekleştirilen ileri görüşlü yatırımlar sadece yukarıda belirtilmiş olan mikro ölçekte şirket verimliliği ve makro ölçekte ülke verimliliğine katkı yapmakla kalmamakta aynı zamanda da global anlamda katma değer yaratılmasına da yol açmaktadır.