ÇEVRE YÖNETİMİ POLİTİKASI

Altay’da çevre yönetimi, oluşturulan strateji ve politikalar çerçevesinde yürütülmektedir. Altay; çevre yönetimi esasının ve faaliyet gösterilen ülkelerin çevre mevzuatlarının yanı sıra başta BM Küresel İlkeler Sözleşmesi ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri olmak üzere çevre yönetimine yönelik uluslararası sözleşmeler, standartlar, inisiyatifler ve ulusal mevzuat çerçevesinde belirlenen temel ilke ve prensipler oluşturmaktadır.

Altay olarak:

 • Çevreye duyarlı yatırımlar gerçekleştirmede öncü olmayı
 • Tüm yenilikleri, araştırma ve gelişme çalışmalarını yakından takip etmeyi
 • Acil durum ve çevresel risk yönetimini en gelişmiş seviyede sağlamayı
 • Atık oluşumunu azaltacak temiz teknolojiler kullanarak doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamayı
 • Faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek çevre etkilerini bilimsel ve ekonomik çözümler ile kontrol altına almayı ve azaltmayı
 • Sürdürülebilir kalkınmayı destekleyecek faaliyetlerde bulunmayı
 • Çevre ile ilgili tabi olduğumuz ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere ve diğer yükümlülüklere uymayı
 • Teknolojik gelişmeleri takip ederek çevresel kirlenmeyi önlemeyi
 • Sürekli iyileştirme prensibi çerçevesinde çevre yönetimi ile ilgili iyi uygulamaların paylaşılmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamayı
 • Doğal kaynakları korumayı ve en verimli şekilde kullanmayı
 • Atıkları mümkün olduğunca kaynağında azaltmayı ve geri kazanmayı
 • Tüm çalışanlarımıza çevre konusunda eğitimler vererek çevre sorumluluk bilincini arttırmayı taahhüt ederiz.