ETİK İLKELER

ETİK İLKELER

ETİK KURALLARIMIZ

Altay, çalışanlarının uyması gereken ve serbest rekabetin işlemesini sağlayan, evrensel kabul gören iş erdemi ilkelerini sektöründe 1957'den beri uygulayan, sektöründe öncü bir firmadır. Kurulduğu günden bu yana iş etiği kurallarından asla taviz vermemiştir. Tüm Altay çalışanları, iş aleminde ve kendi sektöründe iş erdemini savunarak bu ilkenin yerleşmesine ve iyileşmesine çaba göstermek ve bu çerçevede ülke kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasına katkı sağlamakla yükümlüdürler.

Bu kapsamda, Altay Çalışanları, iş arkadaşlarına, iş yaptığı kişi ve kuruluşlara, içinde bulunduğu topluma, müşterilerine, tedarikçilerine ve ortaklarına karşı tüm eylem ve işlemlerinde evrensel kabul gören iş erdemi ilkelerine uygun tutum ve davranış gösterirler.

Altay'ın iş etiği kurallarına uyumlululğu ABD orijinli İş Etiği Kurumu tarafından belgelendirilmiştir;

TRACE İŞ ETİĞİ SERTİFİKASI