İNSAN KAYNAKLARI

İNSAN KAYNAKLARI

Altay bir işyeri değil bir yaşam tarzıdır

Altay kurumsal bilgi birikimi ve uzun yıllara dayalı sektörel deneyim esaslı şirket kültürüne haizdir. Altay, geçmişten günümüze oturmuş kurallar ile yönetilen; değer ve geleneklere, etik ilkelere, yönetici personel arasında sıcak ilişkilere, belirli bir yaşam tarzına, personel devamlılığına sahip, kurumsallığa önem veren bir firmadır.

Altay personelinin mutluluğu şirketin mutluluğudur.

 

Personel Politikaları:

 • Altay etik değerlere ve personel kişiliğine son derece önem verir. Personelin kişilik haklarına saygı gösterilir ve bu hakların tanınması için azami gayret gösterilir. Personel taleplerine her zaman kıymet verilir ve dikkate alınır.
 • Altay proje bazlı personel almaz, proje bitince personel asla çıkarılmaz, halen 10 seneden fazla çalışan pek çok personelimiz bulunmaktadır.
 • Altay’da cinsiyet ayrımı yoktur, personelimiz çoğu kadınlardan oluşmaktadır. Personele mobing yapılmaz, bu konuda personel devletin atadığı uzmanlar tarafından sürekli eğitilir.
 • Altay’da personelin kılığına kıyafetine karışılmaz, sadece resmi toplantılarda düzgün kıyafet zorunluluğu vardır.
 • Çalışanlar niteliklerine uygun şirket pozisyonlardan istihdam edilirler.
 • Personelin İş Kanununda belirtilen hakları her zaman korunur.
 • Personel, kendilerine önceden verilen hedeflere ulaşıp ulaşamadıkları, Altay’ın sahip olduğu kalite standartlarına uyumu esas alınarak başarılı olup olamadıkları objektif ölçüler içerisinde değerlendirilir.
 • Personele her açıdan imkân ve fırsat eşitliği sağlanır. Personele yetenek ve bilgileri dışında görevler verilmez.
 • Personelin amirleri ile iletişim halinde olması sağlanır, her durumda personelin kendisini ilgilendiren konularda zamanında haberdar edilmesi, görüş, dilek ve şikâyetlerini ilgili mercilere kolayca iletmeleri mümkündür.
 • Personele iş hayatının içinde ve dışında karşılaşabilecekleri tüm problemlerin çözümünde yardımcı olunmaya çalışılır.
 • Personelin bilgili, başarılı ve sürekli olması için her türlü imkan seferber edilir. Başarılı ve çalışkan personelin sürekliliği sağlanır.
 • Her sene Aralık ayında Personel Performans Değerlendirilmesi yapılarak, bu değerlendirilmenin üst yönetime gönderilmesi ve performansı yüksek personelin terfi etmesi sağlanır.

 

İşe Alma süreci

 • Personel işe alınmadan önce kendisi ile mülakat yapılarak, bilgi ve yetenekleri analiz edilir. Daha sonra hangi proje ve görevde çalışacağı belirlenir, bu kendisine tebliğ edilerek hangi görev ve projelerde istihdam edileceği bildirilir.
 • İşe başlayan personele deneme süresi verilir ve bu sürenin sonunda sözleşme imzalanır. Sigortası işe başladığı gün yaptırılır ve sosyal haklardan hemen yararlanır. İlk hafta içerisinde personele firma hakkında bilgi verilir ve kalite standartları konusunda eğitim verilir.
 • Deneme süresi içerisinde kendisi yakından takip edilir, bağlı bulunduğu Bölüm sorumlusunun onayıyla asli personel olarak işe başlar. Özelliklerine göre çeşitli eğitim programlarına dahil edilir.

 

Personel Terfi Sistemi

Altay’da kariyer yapmak için dört yol bulunmaktadır, bunlar; Tasarım ve Geliştirme, Analiz ve Test, Proje Yönetimi, İş Geliştirme. Her bir yolda da ilerlemek için 5 seviye bulunmaktadır, bunlar; Uzman Yd., Uzman, Kd.Uzman,  Lider ve Mimar’dır. Alınan maaşlar yapılan bulunulan seviyeye göre artmakla birlikte, başarılı personel daha aşağı kıdemde olsa bile kendinden üst kıdemdeki personelden daha fazla alması mümkündür.  Yükselmek de mümkündür, başarılı personel bazen bir yılda bile terfi edebilir.

Eğitim

Altay’da eğitime önem verilir. Personel herhangi bir konuda eğitim talep etmeye hakkı vardır; bu talepler belirli bir plan çerçevesinde ve olanaklar elverdiğince karşılanır. Ayrıca; projelerin gerektirdiği uzmanlıklar için de personele gereken eğitimler sağlanır. Personele verile eğitimler nedeni ile ilave hizmet veya tazminat yüklenmez. Ayrıca, personel kendi şahsi kariyeri için yaptığı üniversite eğitimleri desteklenir, personelin master veya doktora yapması için gerekli esneklik sağlanır.

Kariyer konuları

Altay'da aşağıdaki konularda kariyer yapmak mümkündür;

 • Gömülü Yazılım
 • Web tabanlı yazılımlar,
 • Test Otomasyonu,
 • Sistemler Arası Veri Aktarımı,
 • Yazılımlar, Kurumsal
 • Taktik Data Link Yazılımları,
 • Görev Planlama ve Doğrulama Yazılımları,
 • İletişim Planlama ve Simulasyonu,
 • Komuta Kontrol Yazılımları,
 • Sensör Verisi İşleme,
 • Sensor Entegrasyonu,
 • Kontrol Arayüzü Yazılımları,
 • İnsan Makine Arayüzü Yazılımları,
 • 3D Görsel Modelleme ve Simülasyon,

Ortam

Altay çalışanları; aynı zamanda Kültür Bakanlığı’na kayıtlı bir müze olan tarihi binada görev yapmaktadır. Altay binası benzersiz bir konuma sahiptir. Altay her yere yakındır; Kızılay, Tunalıhilmi, metro istasyonu, Esat’a 10 dk.lık yürüyüş mesafesindedir. Öğle aralarında civardaki kafelerde bir kahve içmek veya Tunalihilmi’de tur atmak mümkündür. Kafeler ile dolu olan Karanfil sokak veya Konur sokak 5 dk.lık mesafededir.  Ankara’nın eğlence mekanları ve konser salonları Altay civarındadır.

Yemek

Altay personeli için kendi ahçılarının hazırladığı organik yemekleri yemektedir. Yemekler organik bir çiftlikten alınan ürünler ile yapılmaktadır. Ayrıca civarda çok sayıda restoran bulunmaktadır.