KALİTE SİSTEMİMİZ

KALİTE SİSTEMİMİZ

Altay, uluslararası sivil ve savunma kalite standartlarına uygun olarak, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan hizmet ve yazılım üretimi yapmakta, sürekli iyileştirme ve personel eğitimi yoluyla, koşulsuz müşteri memnuniyetini hedefleyen kalite yönetim sistemini uygulamaktadır.

Altay, faaliyet gösterdiği tüm alanlarda sunduğu hizmet ve ürünlerin en üst kalitede olduğunun tespitine önem vermektedir. Bunun yanı sıra iş akışlarının da ulusal ve gerekli olduğu yerlerde uluslararası standartlarla tescillenmesine önem atfetmektedir.

Altay, CMMI Seviye-3, NATO AQAP-160, ISO 9001:2015 ve TS-EN-ISO-IEC-27001 kalite güvence sertifikalarına sahiptir. Ayrıca Altay'ın yazılım geliştirme süreçlerinin DO-178B (Uçan Sistemlerde Yazılım Uygunluğu) standardı ile uyumlu olduğu TAI/TUSAŞ tarafından belgelenmiştir.

 KALİTE