VERİ TOPLAMA VE ANALİZ

VERİ TOPLAMA VE ANALİZ

Altay herhangi bir sistemden, sensordan, cihazdan, veriyolundan veya ağdan topladığı verilerin füzyonunu, analizini ve anlamlandırarak;  sonrasında da topladığı verilerin sonucunda herhagi bir aksiyonun alınması, sürecin başlatılması veya sergilenmesi konusunda uzmandır. Bu sergileme bir dashborad şeklinde olduğu gibi örneğin Komuta-Kontrol sistemlerinde Sistem Durum İzleme (System status Overview) bileşeni şeklinde de olabilir.