ZEN ENERJİ

ZEN ENERJİ

Türkiye’nin enerji ihtiyacının %71’ini ithal etmesi ve bunun için yıllık Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının %70’ni harcamasına karşılık, yenilenebilir enerji potansiyelinin sadece %9’unu kullanıyor olması gerçeğinden hareketle, Altay yenilenebilir enerji projelerin de ilgi göstermiş, yerel enerji piyasasını yakından takip ederek, yerel paydaşlarının kullanımına yenilikçi güneş enerjisi ürünleri, hidroelektrik santralleri, rüzgâr enerjisi, kaya gazı enerjisi ve biyolojik enerji gibi yeni enerji teknoloji ve çözümleri sunma konusunda çabalarını yoğunlaştırmıştır. 

Bu kapsamda, yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmak amacıyla 2013 yılında kurulmuş bulunan Zen Enerji A.Ş.’ne ortak olunmuştur.

Zen Enerji A.Ş., Türkiye'nin genelinde güneş enerjisi potansiyeli yüksek lokasyonlarda lisanslı ve lisanssız güneş elektrik santrallerine yatırımlar yapmak amacıyla alt şirketleri aracılığıyla  faaliyet göstermektedir.

2014 yılında projelerin geliştirilmesine başlanmış, 2015 yılında ilk projeyi gerçekleştirmiş, 2017-2018 yılları arasında kalan beş projenin tamamlanması için yatırım yapılmıştır. 2018'in ilk çeyreği itibarıyla  Zen Enerji, 6 farklı lokasyonda 12 adet iştirak ile  48,8 Mwp'lik  projeler toplamının   % 50'sine sahiptir.

PROJELERİMİZ

BURDUR (8,3 Mwp)

Burdur ili Yeşilova İlçesi Yarışlı Köyü kırsalında mülkiyeti Zen’ e ait yaklaşık 160 dönüm üzerine yerleşik, 32.000 PV panel ile yıllık 14,7 Milyon Kwh elektrik üretimi ile 3700 hanenin elektrik ihtiyacını karşılamakta ve yılda 2800 ton karbon salınımını engellemektedir. Koreli Hanwha Qcells ile 50% ortak olunan yatırımın işletme ve bakımı da Hanwha Qcells tarafından yapılmaktadır.

Zen iştiraki olan 11 şirket altındaki 5 projemiz ise,  Kırıkkale, Isparta, Kütahya,Uşak, Eskişehir’de toplam 40 Mwp büyüklüğünde ve  Çin orijinli Talesun firması ile geçici kabul sonrası %50 ortak sıfatı ile yatırım sürecindedir.

KIRIKKALE (4,8Mwp)

Kırıkkale ili Karakeçili İlçesinde mülkiyeti Zen’ e ait 127 dönüm üzerinde hali hazırda  tamamlanmış olup, Başkent EDAŞ tarafından ön kabulü yapılmış, TEDAŞ kabul sürecindedir.

 

ISPARTA (7Mwp)

Isparta ili Merkez ilçe Gelincik Köyü kırsalında 31 yıl kiralanmış parası peşin ödenmiş, üst hakkı tesis edilmiş, 120 dönüm üzerine inşa edilmekte olup, projenin 2/3’ü tamamlanmıştır, 2018’in sonunda tamamlanması beklenmektedir.

ZEN_ISPARTA

 

KÜTAHYA (8Mwp)

Kütahya ili Simav ilçesinde mülkiyeti Zen’e ait  211 dönüm üzerinde, Eylül 2017 ortasında yatırıma başlanmış, şu anda tamamlanmış olup OEDAŞ ön kabulü yapılmış, TEDAŞ kabul sürecindedir.


 

UŞAK (10,1Mwp)

Uşak ili Merkez ilçesinde Göğem Köyü kırsalında mülkiyeti Zen’e ait 219 dönüm üzerinde, inşaatı Nisan 2018’de başlanması hedeflenmiş olup, 2018 sonunda tamamlanması hedeflenmektedir.

 

ESKİŞEHİR (10,1 Mwp)

Eskişehir ili Odunpazarı ilçesinde mülkiyeti Zen’e ait 168 dönüm üzerinde, kati imar sürecinde olup, 2018 ilk çeyreği içinde başlayıp, 2018  sonunda tamamlanması hedeflenmektedir.