ZEN ENERJİ

ZEN ENERJİ

Türkiye’nin enerji ihtiyacının %71’ini ithal etmesi ve bunun için yıllık Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının %70’ni harcamasına karşılık, yenilenebilir enerji potansiyelinin sadece %9’unu kullanıyor olması gerçeğinden hareketle, Altay yenilenebilir enerji projelerin de ilgi göstermiş, yerel enerji piyasasını yakından takip ederek, yerel paydaşlarının kullanımına yenilikçi güneş enerjisi ürünleri, hidroelektrik santralleri, rüzgâr enerjisi, kaya gazı enerjisi ve biyolojik enerji gibi yeni enerji teknoloji ve çözümleri sunma konusunda çabalarını yoğunlaştırmıştır.

Bu kapsamda, yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmak amacıyla kurulmuş bulunan Zen Enerji A.Ş.’ne ortak olunmuştur.

Zen Enerji A.Ş., Türkiye'nin genelinde güneş enerjisi potansiyeli yüksek lokasyonlarda lisanslı ve lisanssız güneş elektrik santrallerine yatırımlar yapmak amacıyla alt şirketleri aracılığıyla faaliyet göstermektedir.

İlk etapta, Burdur Yeşilova İlçesi Yarışlı köyü kırsalında, 507 dönümlük arazi alınmış olup bu arazinin 300 dönümlük kısmına toplam üretim kapasitesi 18.3 MWP olan iki ayrı güneş enerjisi üretim tesisi kurulması amacıyla geliştirilen projeler kapsamında; merkezi İstanbul olan Burdur Enerji Anonim Şirketi kurulmuştur. Burdur Enerji Anonim Şirketinin Burdur tesislerinin İnşaatı ve İşletilmesi amacıyla, Almanya’da yerleşik Güney Kore orijinli Hanwha Q CELLS GmbH’nin %100 sermayesine sahip olduğu HANWHA Q CELLS Güneş Enerjisi Anonim Şirketinin Burdur Enerji A.Ş.’ye %50 ortaklığını sağlayacak Ortaklık sözleşmesi imzalanmıştır.

Toplam kurulu gücü 8.3 MWP olan 8 ayrı güneş enerji santralinin finansmanı için Yapı Kredi Bankasından 12 yıl vadeli proje finansman kredisi kullanılmış olup Türkiye’nin en büyük güneş enerji santrallerinden birisi olan tesisin inşaatı, iki buçuk ay gibi kısa bir süre içinde tamamlanmıştır. Aralık 2015 itibariyle şebeke bağlantısı gerçekleşmiş ve elektrik üretimine başlanmıştır.

Burdur arazisi üzerindeki ikinci Proje olan Salda Enerji Anonim Şirketinin 9 MW kurulu gucune ek olarak, Isparta (Rose Enerji A.Ş.) , Kırıkkale, Kütahya, Eskişehir ve Uşak’ta toplam 37 MW’lık kesinleşmiş projeler bulunmakta olup, Bankalarla Proje Finansmani görüşmeleri ve aday yabancı firmalarla Ortaklık ve EPC (tasarım, kurulum, lojistik, işletme, çalıştırma) görüşmeleri konularında çalışmalar devam etmektedir.