ANDRITZ EUROSLOT

ANDRITZ EUROSLOT

Yıllardır perfore delikli elekler (zımba delikli - matkap delikli – lazer delikli – coniperf – kama kesitli) konusunda uzman olan Andritz Fiedler’i bünyesinde bulunduran ANDRITZ Grup, Fransa’da yerleşik olan ve kama kesitli elek üretiminde 20 yılı aşkın tecrübeye sahip olan EUROSLOT firmasını da 2015’te bünyesine katmıştır.  Böylelikle, Andritz Grup, daha fazla ürün çeşitliliğine ve kapasiteye sahip olarak, müşterilerinin seperasyon ve filtrasyon işlemleri için özel çözüm önerileri sunmaktadır.

Şirket olarak; Andritz Fiedler’in yanısıra kama kesitli elek üretiminde lider firmalardan olan ANDRITZ EUROSLOT ’un da Türkiye temsilciliğini yapmak-tayız. Temsilciliğimiz kapsamında Tür-kiye pazarında ANDRITZ EUROSLOT ’un tanıtım, satış - pazarlama ve satış sonrası destek hizmetlerini sunmaktayız.

Andritz Euroslot’un ürettiği kama kesitli elekler, müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda, talep edilen profil ve destek telleri kullanılarak özel olarak tasarlanmaktadır. Kama kesitli elek üretiminde her bir profil telinin destek telleri ile birleşim noktaları tek tek kaynaklanarak üretilmektedir.

Kaynaklanabilen ve aşınmaya dayanıklı tüm alaşımlar çeşitli tel kalınlıklarında ve şekillerinde işlenebilirler.

Müşterilerin isteği doğrultusunda hem içten dışa hem de dıştan içe akışlı elekler için destek telleri içte ya da dışta olabileceği gibi, destek profilleri isteğe bağlı olarak dikey ya da yatay olarak da üretilebilmektedir. Silindirik elekler için olabilecek üretim olanakları aşağıda verilmiştir:

RTI (Dıştan içe akışlı, yatay yarıklı, destek ayakları içerde)

RTO inv (İçten dışa akışlı, yatay yarıklı, destek ayakları içerde)                                                                      

ATO wb (İçten dışa akışlı, dikey yarıklı, destek ayakları dışarda)  

ATO (İçten dışa akışlı, dikey yarıklı, destek ayakları dışarda)

ATI (Dıştan içe akışlı, dikey yarıklı, destek ayakları içerde)

ATO inv (İçten dışa akışlı, dikey yarıklı, destek ayakları içerde)

RTO (İçten dışa akışlı, yatay yarıklı, destek ayakları dışarda)

ANDRITZ EUROSLOT’un ürettiği ürünlerin sektör bazında sıralanması aşağıdaki gibidir:

Gıda ve yem endüstrisi:

 • Kartuş elekler
 • Santrifüj elekleri
 • Lauter vats
 • Bira prosesi için mum filtre
 • Nişasta Prosesi için 120° Açılı Bent Elek
 • Gübre separatör eleği

Su arıtma:

 • Su giriş sistemleri
 • Reçine tuzakları
 • Kıvrılmış elekler
 • Dağıtıcı/toplamayı sistemler (Lateral)

Hamur hazırlama:

 • Tambur Eleği
 • Değirmen eleği
 • Vidalı pres ve ayırıcılar
 • Pulper ve turbo separatör eleği
 • Kompaktör (sıkıştırıcı) kafesler
 • Konik Santrifüj elekler

Kimya endüstrisi:

 • Radyal akış bileşenleri
 • Nozullar (Nozzle)
 • Destek ızgaraları
 • Dağıtıcı/toplamayı sistemler (Lateral)

Petrol & Gaz endüstrisi:

 • Besleme difüzörü (Feed diffuser)
 • Söndürme enjektörü, toplama tablası ve karıştırma hazneleri (Quench injection, collection trays and mixing chambers)
 • Merkezi borular (Center Pipes)
 • Reaktör Scallopları (Reactor Scallops)
 • Harici sepetler (Outer baskets)
 • SSR Akış (SSR Flow)
 • Kolektör boru ve lateraller
 • …ve diğer kolon dahili bileşenleri

Statik Eleme Elekleri

ANDRITZ EUROSLOT birçok tel kombinasyonları ile statik eleme için elekler üretmektedir. Bu elekler yerçekimi altında çalışmaktadır. Katı ya da sıvı malzemeler az oranda eğimli ya da bükülmüş kaynaklı kama kesitli elekler üstünde ayrıştırılır.

ANDRITZ EUROSLOT, en uygun separasyon performansı için elek üzerindeki tellerin (uygulamaya göre değişkenlik göstererek) eğimli (6°’e kadar) olmasını önermektedir.

İçten/Dışa, Dıştan/İçe Döner Tambur Elekler

Döner Wedge Wire tambur elekler, katıların sıvılardan ayrıştırılmasında kullanılır. Evsel ve endüstriyel atık suları temizleme tesislerindeki kullanımlarının yanı sıra birçok endüstride atık su işleminde de kullanılır.

ANDRITZ EUROSLOT döner tambur eleklerin avantajları:

 • ANDRITZ EUROSLOT döner tambur elekleri düşük filtrasyon eşiğinde (250µm) yüksek akış hızını işleyebilir.
 • Makinenin takviye ve montaj olanaklarına göz önünde bulundurularak tambur elek teklifleri teknik tavsiyeler ile verilir.

Nişasta Prosesi için 120° Açılı Bent Elek                                                                                            

ANDRITZ EUROSLOT açılı eleklerin en önemli avantajları:

 • Lif ayrımının artması
 • Daha yüksek akış hızı
 • Değişen parça masraflarını azaltmak için orijinal çözümler
 • Kullanım ömrünü arttırmak için özel alaşımlar
 • Uygun yüzey işlemleri
 • Test raporları