İNSANİ MAKSATLI MAYIN TEMİZLEME

İNSANİ MAKSATLI MAYIN TEMİZLEME

 İNSANİ MAKSATLI MAYIN TEMİZLİĞİ

Altay Grubu; Mayın Temizlemeye yönelik yurt içi çalışmaların ilk başlatıldığı 2001 yılından bu yana insani maksatlı mayın temizliği konusu ile yakından ilgilenmiş ve bugüne kadar kazandığı tecrübe ve yetişmiş insan gücü ile mayın temizleme projelerini;

 • Uluslararası Mayın Faaliyetleri Standartları (IMAS),
 • Ulusal Mayın Temizleme Standartları,
 • Mayın temizleme metodolojileri,
 • Çeşitli teknolojiler,
 • Kalite politikaları,
 • Çevresel etkiler,
 • İnsani yaklaşımlar,
 • Risk yönetimi,
 • Mayın temizleme ekipmanları,
 • Yerli personele mayın temizleme uzmanlığı kazandırma,
 • Mayın risk eğitimi ve bölge halkına etkileri dikkate alarak icra etmektedir.  

Mayın temizleme faaliyetleri uluslararası alanda kabul görmüş yöntem, araç ve teknikler kullanılarak icra edilmektedir. Bu kapsamda bölge halkı eğitlerek mayın temizleme uzmanı yeteneği kazandırılmakta ve uluslararası alanda bir çok bölgede çalışma imkanı elde etmeleri sağlanmaktadır. İç ve dış kalite kontrol ekipleri gözetimi altında icra edilen mayın temizleme çalışmalarında mayın arama köpekleri ve mekanik mayın temizleme makinaları kullanılmaktadır.

Öncelikli hedefin insan sağlığı olduğu noktasından hareketle bir kaza vukuunda olaya en kısa sürede müdahale edecek doktor, sağlık görevlisi ve ambulans çalışma sahasında bulunmaktadır. Yaralı en seri vasıta ile, gerektiğinde hava ambulansı kullanılarak, hastaneye sevk edilmekte ve ihtiyaca göre bir üst seviye tedavi zinciri uygulanmaktadır. Çalışanların tamamı kaza riskine karşı kapsamlı olarak sigortalanmakta, yapılan çalışmalarda üçüncü şahısların etkilenmesine karşı sigorta sistemi devrede olmaktadır.

Ülkemizde mevcut mayın tarlalarının temizlenme çalışmalarınn başladığı 2011 yılında Altay, Suriye sınırı mayın temizliği projesinde aktif olarak rol almıştır. Milli Savunma Bakanlığı sorumluluğunda yapılan çalışmalarda bölgede yapılan inceleme gezisine katılmış ve kapsamlı ve maliyet etkin bir teklif sunmuştur. Ancak daha sonraki süreçte Suriye’de meydana gelen iç karışıklık sebebi ile ihale ertelenmiştir.

Altay gerek yurt içi gerek yurt dışı mayın ve patlamamış mühimmat temizliği projelerini yakından takip etmektedir. Bu kapsamda resmi Kuveyt Petrol Şirketi tarafından ihale edilen iki adet Kuveyt petrol sahalarında mayın ve patlamamış mühimmat arama ihalesi kazanılmış ve faaliyet başarı ile tamamlanmıştır.     

Kazanılan tecrübelerin ışığında dünyanın en büyük mayın temizleme ihalesi olan Türkiye’nin Doğu Sınırlarında Mayın Temizliği ihalesi kazanılmış ve mayın temizlik faaliyeti 2016 yılında başlamış ve halen devam etmektedir. Milli Savunma Bakanlığı Milli Mayın Faaliyet Merkezi ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yönetilen projenin ilk safhası tamamlanmış, 2018 yılında icra edilecek ikinci safha hazırlıkları sürdürülmektedir.  

Altay Türkiye’nin ilk mayın temizleme yeteneği kazanmış %100 milli bir firma olarak bu alanda dünya çapında faaliyet gösterecek konuma gelme konusunda azim ve kararlığı ile yurdumuzda ve dünyada ortaya çıkan mayın temizliği projelerinde esnek çalışma yapısı ile çözüm ortağınız olma isteğindedir.