JEOFİZİK HARİTALAMA

JEOFİZİK HARİTALAMA

UXO-ERW-BAC

 (Patlamamış Mühimmat – Savaştan Kalma Patlayıcılar – Muharebe Alanı Temizliği )

GEOFİZİK HARİTALAMA

 (DGM) Digital Geophysical Mapping

Dünyanın birçok bölgesinde bulunan ve temizlenmesi için çok uzun zaman ve yüksek maliyet gerektiren patlamamış mühimmat arama ve muharebe sahası kalıntı temizlikleri için Altay, teknolojik ve maliyet etkin çalışma yürütmektedir. Bu kapsamda sahada bulunan her türlü metal cisim gelişmiş geofizik ve GPS cihazları ile tespit edilebilmektedir. Alınan veriler bir yazılım aracı ile analiz edilmekte ve yapılması istenen temizlik ihtiyaçlarına göre cisimlerin nokta olarak yeri ve derinliğini ortaya konulmaktadır. Sonrasında belirlenen bölgeler hedef olarak belirlenmekte ve çok büyük alanların aranması, tespit yapılması ve kazılması yerine çok kısa sürede ve güvenli olarak arazide mühimmat ve kalıntı temizliği yapılabilmektedir.        

    

UXO ve ERW temizleme operasyonlarında Analog ve Geofizik Yaklaşım.

Konvansiyonel UXO (Patlamamış Mühimmat) ve ERW (Savaş Kalıntısı Patlayıcı) temizleme operasyonlarında tek eksenli detektörler kullanılmakta ve alınan sinyale göre her hedef işaretlenip tek tek kazılmaktadır. Bu büyük alanlarda oldukça fazla zaman kaybına neden olmaktadır.

Patlamamış mühimmat, muharebe kalıntılarını arındırma için kullanılan gelişmiş yöntem Dijital Jeofiziki Haritalandırmadır. Bu metod ile araca monte veya personel tarafından taşınan elektromanyetik alıcılar ile toplanan veriler, RTK (gerçek zamanlı kinematik) GPS sistemi ve bilgisayar programları sayesinde arazinin yüksek doğruluğa sahip dijital haritası elde edilmektedir.

 

 

RTK (gerçek zamanlı kinematik), uydu tabanlı konumlandırma sistemleri ile elde edilen konum verilerinin hassasiyetini artırmak için kullanılmaktadır. RTK sistemleri GPS alıcıları, eş zamanlı olarak 5 ortak uydudan lokasyon verisi alabilmektedir. RTK uygulamalarında koordinatları bilinen bir noktada GPS alıcısı sürekli gözlem yaparken, bir veya daha fazla gezici GPS alıcısı da hızlı bir şekilde konum çözümünü gerçekleştirmektedir. +/- 2 cm hassasiyette konum verisi alınabilmektedir.

 

RTK (Gerçek Zamanlı Kinematik) Sistemi

Elde edilen bu yüksek doğruluklu Sayısal Jeografik Harita özel tasarlanmış bilgisayar programları sayesinde değerlendirilmekte ve arazide önceden belirlenmiş olan parametreler ile patlammaış mühimmat veya mühimmat olma ihtimali olan cisimlerin koordinatları belirlenmektedir. Tespit edilmesine ihtiyaç olmadığı değerlendirilen metalik cisimler haritalamada göz ardı edilerek kalan hedeflerin koordinat listesi temizleme timlerine gönderilmektedir.

  

 Koordinatları alınan hedefler RTK – GPS sistemi kullanılarak sürveyanlar tarafından arazide işaretlenmektedir.  Daha sonra bu hedefler temizleme timleri tarafından tek tek dedektörler vasıtasıyla kontrol edilmekte ve güvenli olarak temizlenmektedir.

  Klasik sistem – DGM Karşılaştırması

KLASİK ANALOG SİSTEM

SAYISAL JEOFİZİKİ HARİTA SİSTEMİ

-          Herhangi bir harita oluşturulmaz

-          Arazideki herşeyin sayısal haritası çıkartılır

-          Sadece bulunan mühimmatlar kaydedilir

-          Herşey kayıt altında tutulur.

-          Tüm metalik cisimlere müdehale edilir

-          Sadece mühimmat özelliği taşıyan hedeflere müdehale edilir

-          Zaman ve iş gücü kaybı yüksektir.

-          Zaman ve iş gücü kaybı düşüktür

-          Yüksek yanlış alarm oranına sahiptir.

-          Düşük yanlış alarm oranına sahiptir.