PATLAMAMIŞ MÜHİMMAT TEMİZLİĞİ

PATLAMAMIŞ MÜHİMMAT TEMİZLİĞİ

PATLAMAMIŞ MÜHİMMAT TEMİZLİĞİ (EOD)

Dünyada birçok ülkenin uğraşmak zorunda kaldığı ve her yıl binlerce insanın hayatını kaybetmesine veya sakat kalmasına yol açan mayın ve patlamamış mühimmat sorunu ne yazık ki ülkemizde de çözülmesi gereken bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu kapsamda Altay Grubu olarak bu konuda yetenek ve ülkemizde ve dünyada insani maksatlı mayın ve patlamamış mühimmat temizliği yapabilecek tecrübeyi kazanmak maksatlı çalışmalar başlatılmıştır.

Ülkemizde olduğu gibi dünyanın farklı yerlerinde yapılması planlanan mayın ve patlamamış mühimmat temizliği çalışmaları dikkatle takip edilmektedir. Bu kapsamda Kuveyt petrol sahalarının önemli bir kesiminde Irak savaşından kalma petrol ve mayın ve patlamamış mühimmat kirliliği bulunduğu, bu alanların temizlenerek çevrenin korunması ve petrol çıkarılmasına uygun hale getirilmesine yönelik yapılan iki ayrı ihale kazanılmış ve saha başarı ile temizlenmiştir.

İhaleye konu olan işin petrol dolu göllerde, kuru petrol göllerinde, hendeklerde ve zift kaplı alanlarda mayın ve patlamamış mühimmat temizliği yapılmasına dayanan çok özel çözümlere ihtiyaç duyulan bir faaliyet olduğu ve bugüne kadar bu kapsamda dünyada hiç uygulanmadığı belirlenmiştir. Yetişmiş insan gücü, gelişmiş teçhizat, etkin proje yönetimi ve geliştirilen çözümlerle tüm zorlukların üstesinde gelinmiş ve proje tamamlanmıştır.

Kuzey ve Güney Kuveyt Petrol sahalarında Körfez savaşından kalma gömülü durumda veya yüzeyde bulunan patlamamış mühimmatların temizlenmesi çalışmaları icra edilmiştir.  Savaş sırasında petrol kuyularının patlatılması sonucu oluşan petrol gölleri uygun metod kullanılarak temizlenmiş ve patlamamış mühimmatlardan arındırılmıştır. 

 İki çeşit BAC (Battle Area Clearance) Savaş Alanı Temizliği yapılmıştır. DGM (Digital Geophysical Mapping) (Dijital Jeofiziki Haritalandırma) yönteminde kullanılan dijital sensörler ve bilgisayar programları sayesinde arazinin dijital haritası elde edilmiştir.

 

Bu elde edilen bilgiler değerlendirilerek mühimmat olması muhtemel hedeflerin koordinatları belirlenmiş, daha sonra bu hedefler Dijital GPS ler yardımı ile işaretlenmiş ve sadece mihimmat olması muhtemel hedefler kazılmıştır. Bu sayede  gereksiz iş gücü ve zaman kaybından tasarruf edilmiş ve arazinin Dijital Jeografik Haritası çıkartılmıştır.

  

Diğer analog yöntem ise Dijital Haritalamanın mümkün olmadığı yerlerde analog detektörler kullanılarak yapılmıştır. Sinyal veren her metal bayrakla işaretlenmiş daha sonra tüm bu işaretli yerler kazılmıştır.