PROJE ORTAKLIKLARI

PROJE ORTAKLIKLARI

Gerek ülkemizde gerek yurt dışında angaje olunan projelerin dikte ettirdiği isterler bilindiği üzere çeşitli firmaların sahip olduğu imkan,kabiliyet ve ürünlerin birbirlerini tamamlayan farklı proje yapıları altında bir araya getirilmesini zorunlu kılmaktadır.

Bu gerçekten hareketle Altay da özellikle ülkemiz kullanıcılarının ihtiyaç duyduğu imkan kabiliyet ve teknolojilere yönelik olarak yerli ve yabancı firmalarla iş ortaklığı,konsorsiyum,ana-alt yüklenicilik gibi çeşitli proje yapıları altında proje ortaklığı tesis etmekte, böylelikle bir yandan müşteri ihtiyaç ve beklentisi başarılı bir şekilde karşılanırken bir yandan da yurt içinde çeşitli kapasite oluşturme ve yerli firmalarla işbirliği yolu ile teknoloji transfer etme ve yerli iş gücüne iş imkanı yaratma olanağı elde edilmektedir.

Mayın tespit ve temizleme konusunda sürdürlen faaliyetlerimiz proje ortaklığı çalışmalarımıza çok güzel bir örnek olarak gösterilebilir.