PROJE YÖNETiM YAZILIMI

PROJE YÖNETiM YAZILIMI

Patlamamış Mühimmat/Mayın Temizliği Proje Takip Yazılımı

Patlamamış mühimmat ve mayın temizliği projeleri oldukça kapsamlı ve her yönüyle planlanması ve takip edilmesi gereken projeler olarak karşımıza çıkmaktadır.  Altay uzun zamandır bu alanda kazandığı tecrübeler ile kendi bünyesinde geliştirdiği proje takip yazılımı ile projenin anlık takibi yapılabilmekte, ihtiyaç olan düzenlemeler anında yapılabilmektedir. En üst seviye proje yöneticilerinden en alt seviye yöneticilere kadar tüm faaliyetler detaylı olarak takip edilebilmektedir. Projenin takibi ve kontrolü iş verene tarafından da yapılabilmekte, ihtiyaç olan girdiler anlık olarak alınabilmektedir.       

Resposive arayüz sayesinde mobile (Laptop, Tablet, Smart Phone, TV, vb) platfomlarda kullanılabilen proje takip yazılımı ile;

 • Kaç personelin sahada olduğu kimlerin eksik olduğu takip edilebilmekte,
 • Arazide hangi personelin nerede çalıştığı harita üzerinde görülebilmekte,
 • Bulunan mayın ve patlamamış mühimmat anlık olarak harita üzerinde görülebilmekte,
 • Hangi arazinin kim tarafından ne zaman temizlendiği o arazide bulunan cisimler takip edilebilmekte,
 • Anlık olarak önceden belirlenen proje hedefleri takip edilebilmekte, proje hedefinin gerisinde kalınması durumunda müdahale edilebimekte,
 • Proje hedeflerine göre iş planı ve görevlendirme yapılıp personele iletilebilmekte,
 • Saha çalışmalarının tamamının kayıt altında olması nedeniyle raporlaşmayı kolaylaştırabilmekte,
 • Uyumsuzluk raporlarını ve düzeltici işlemleri kayıt altında tutulabilmekte,
 • Yetkilendirilmiş kişilerin uzaktan projenin işleyişini görmelerine imkan sağlamakta,
 • Lojistik modülü ile tüm cihaz ve malzemelerin durumu takip edilebilmekte,
 • Personel modülü ile personel planlaması, personelin yetki ve yetenekleri ile etkin kullanım sağlamakta,
 • Projenin işleyişinin istatistikleri, personel, tim, bölge bazında görülebilmektedir.