ELEKTRONİK HARP OPERATÖR SİMULATÖRÜElektronik Harp Operatör Simulatörü Sözleşmesi İmzalandı

Altay Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyacı için açılan ihaleyi kazanarak, MSB ile EHOPES-Elektronik Harp Operatör Simulatörü sözleşmesini imzalamıştır. Sözleşme halen Deniz Kuvvetleri’nde kullanılan, biri birleri ile entegre çalışabilecek tüm EH cihazlarının (ED ve ET) benzetimleri ve tüm bu benzetimlerin kontrol edilmesini sağlayacak EHOPES Kontrol Yazılımının üretilmesi, donanım/cihaz alt yapısının kurulması faaliyetlerini kapsamaktadır.