GÖREV PLANLAMA YAZILIMI BİLEŞENLERİ TESLİM EDİLDİ

GÖREV PLANLAMA YAZILIMI BİLEŞENLERİ TESLİM EDİLDİ

Görev Planlama Yazılımı (GPY)

Genel maksatlı Görev Planlama Yazılımı’nın (GPY)  diğer bileşenleri ile eş zamanlı ve entegre olacak şekilde, veri giriş ekranlarındaki doğrulama kurallarının tanımlanması, verilerinin; karşılaştırılması, içeri/dışarı aktarılması, raporlanması ve veri grupları arasında kopyalanması ile ilgili işlevleri yerine getirecek bileşenler,  geliştirilmiştir. 

Ses Kayıt Dinleme ve Düzenleme (SKDD) Yazılımı

Haberleşme ED ve ET sistemleri tarafından kaydedilen ses kayıtlarının listelenmesi, çalınması, düzenlenmesi ve yeni ses kayıtları kaydedilmesi için geliştirilmiştir. SKDD, hem tek başına çalışabilen hem de diğer yazılımlar tarafından servis olarak kullanılabilen bir uygulamadır.

JIDE Kütüphanesi’ne ait ve Java Swing Kullanıcı Arayüz (KA) bileşenleri kullanılarak geliştirilmiş uygulamalara, yapılandırma dosyaları ile yeni temalar eklenmesine olanak sağlayacak altyapı geliştirilmiştir.