PERBİS - PERAKENDE BİLGİ SİSTEMİTürkiye’de Plansız, Verimsiz Yatırımlar ve Kayıt Dışılığa Son

Türkiye’nin Plansız, Verimsiz Yatırımlar ve Kayıt Dışılık ile Mücadelesinde; TİBOS-Ticaret Borsaları Otomasyon Sistemi, SBS-Sanayi Bilgi Sistemi’nden sonra PERBİS-Perakende Bilgi Sistemi’ni de yapmayı yüklendi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilecek PERBİS sayesinde; perakende işletmelerin açılış ve faaliyeti ile kapanışında gerekli başvuru ve diğer işlemlerin yapılması, ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmesi, değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve bu işletmelere yönelik veri tabanının oluşturulması sağlanacaktır. Böylece vatandaşlar ikamet ettikleri yerlerde, işyerlerinin ruhsatlı olup olmadığını ve ruhsata uygun faaliyet gösterip göstermediğini uygulama üzerinden anlık sorgulayabileceklerdir. 

Şu anda perakende işletmeler noter, sicil müdürlükleri, bankalar başta olmak üzere 20 kuruma bizzat gidiyor. PERBİS'le bu bitecek, tek noktada işlem olacak. Bir İşletme kuruluş maliyeti 5 bin 700-10 bin 200 lira arasında değişmektedir, böylece toplam 1.7 milyar lirayı bulan gider ortadan kalkacaktır.

Mevcut durumda kuruluş işlemlerinde 317 belge istenmektedir, yeni sistem ile hepsi elektronik ortamda çözülecek. 195 milyon kağıt tasarruf edilecek. Bu, yılda bin 400 ağaca denk gelmekte, işlemler için kamu yılda 4.3 milyon adam/gün, başvuranlar da 7.9 milyon adam/gün zaman harcamaktadır. PERBİS ile yılda 12 milyon adam/gün işgücü tasarrufu sağlanacak. Maliyetten tasarruf 2.5 milyar lirayı bulacaktır.

Altay teslim aşamasına getirdiği TİBOS-Ticaret Borsaları Otomasyon Sistemi, SBS-Sanayi Bilgi Sistemi’nden sonra PERBİS-Perakende Bilgi Sistemi ile Türkiye'de kayıtdışılığa son verecek yapı taşlarını oluşturmuş olacaktır.

TİBOS -Ticaret Borsaları Bilgi Sistemi

Ticaret Borsa’larında ve online olarak Tescil işlemlerinin yazılım aracılığıyla baştan sona işlemesini sağlayacak bileşenlerin yenilenmesini kapsamaktadır.  Geliştirilen Ticaret Borsaları Bilgi Sistemi’nin, TOBB’a bağlı Ticaret Borsalarının tamamı (113) tarafından kullanılması planlanmaktadır.

SBS -Sanayi Bilgi Sistemi

Sanayi Borsaları'nda kullanılacak Sanayi Kapasitesi Raporu (SKR) ve Yerli Malı Belgesi (YMB) Otomasyonları ile Sanayi Veri Tabanı Web Sitesi Yenilenmesi ile ilgili hizmetleri kapsamaktadır.